“Πάρτυ” εκατομμυρίων εν μέσω ΓεΣΥ. Αστρονομικά ποσά

Το 2017 δήλωναν εισοδήματα €36.000 και το 2020 αφού εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ τα εισοδήματά τους εκτοξεύτηκαν στις €600.000. Ο μέσος όρος εισοδημάτων των ειδικών γιατρών του ΓεΣΥ για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φθάνει τις €77.000, ωστόσο από τον έλεγχο που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία προκύπτει ότι κάποιοι γιατροί δεν έχουν απλά υπερδιπλασιάσει τις απολαβές τους βάσει των φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλλαν τα έτη προ της εφαρμογής του ΓεΣΥ, αλλά έφθασαν σε επίπεδα τα οποία μάλλον καταδεικνύουν από τη μια κατάχρηση του Συστήματος, και από την άλλη ενδεχόμενο φοροδιαφυγής τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, 67 ειδικοί γιατροί, όπως καταγράφεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον ΟΑΥ, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, «είχαν απολαβές πέραν των €300.000. Αρκετοί από αυτούς δεν είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση για τα έτη 2018 και 2019, ενώ όσοι είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση για τα έτη 2017, 2018 και 2019, τα δηλωθέντα εισοδήματά τους ήταν σαφώς χαμηλότερα από αυτά που εισέπραξαν από τον ΟΑΥ».

Στην έκθεσή της για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει την ανάγκη για αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών του ΓεΣΥ, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι σε περίπτωση που ο ΟΑΥ δεν το πράξει, τότε πρέπει αυτό να επιτευχθεί είτε με παρέμβαση της Κυβέρνησης και σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είτε με παρέμβαση της Βουλής κατά τη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού. 

Στην έκθεση, πέραν των καταχρήσεων που εντοπίζονται, γίνεται εκτενής αναφορά στη διαφοροποίηση που σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία παρατηρείται μεταξύ της αναλογιστικής μελέτης που διενεργήθηκε προ ΓεΣΥ και των σημερινών δαπανών του Συστήματος, ενώ αναλύεται λεπτομερώς το ζήτημα που η Υπηρεσία είχε εντοπίσει εδώ και αρκετό καιρό και αφορά την παρουσία εκτός ΓεΣΥ γιατρών σε νοσηλευτήρια του Συστήματος. (Για το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ υπουργείου Υγείας, Νομικής Υπηρεσίας και ΟΑΥ για τη διευθέτησή του). 

Επιπρόσθετα, στην έκθεση τονίζεται η καθυστέρηση που παρατηρείται από πλευράς ΟΑΥ στην ένταξη στο ΓεΣΥ όλων των υπηρεσιών που προβλέπονται από τον σχεδιασμό και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Συστήματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις Υπηρεσίες που εξακολουθούν να παραμένουν στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ή στο υπουργείο Υγείας αλλά και στην άρνηση, σε κάποιες περιπτώσεις του ΟΑΥ να προχωρήσει αυτή τη στιγμή στις απαραίτητες διαδικασίες. 

Δεν χρήζει τροποποίησης  αλλά πιστής εφαρμογής 

«Δεν έχουμε εντοπίσει πτυχές της νομοθεσίας για τις οποίες να εισηγηθούμε τροποποιήσεις χωρίς τούτο να σημαίνει ότι με τη μακρόχρονη εφαρμογή της, δεν θα υπάρξουν περιθώρια περαιτέρω βελτιώσεων αυτής». 

Γενικά έχει διαπιστωθεί ότι: 

> Οι συμφωνίες που έχει συνάψει ο ΟΑΥ με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, επιτρέπουν σε αυτούς να έχουν υπερκέρδη που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως αισχροκέρδεια.

> Οι έλεγχοι που διεξάγει ο ΟΑΥ επιτρέπουν και συντηρούν τις καταχρήσεις, τόσο λόγω της πολύ μικρής συχνότητας ουσιαστικών ελέγχων, όσο και λόγω της σχεδόν πλήρους απουσίας αποτρεπτικά αυστηρών ποινών κατά των παρανομούντων ή καταχραστών του συστήματος». 

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία: 

> Ο ΟΑΥ πρέπει να αντιληφθεί ότι οι καταχρήσεις αφορούν τον ίδιο τον ΟΑΥ. Η θέση που δημόσια εκφράζει ο ΟΑΥ ότι λόγω του σφαιρικού προϋπολογισμού οι καταχρήσεις από έναν πάροχο αφορούν στους άλλους παρόχους της ίδιας κατηγορίας και όχι τον ΟΑΥ, είναι η βασική πηγή του προβλήματος της μη αποφασιστικής πάταξης των καταχρήσεων. Προς τούτο, πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και να επιβληθούν αποτρεπτικές ποινές. 

> Ο ΟΑΥ, οφείλει να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του με αρχή από τον προϋπολογισμό του 2022. Εάν δεν το πράξει, πρέπει να το επιβάλουν μέσω έγκρισης του προϋπολογισμού του, το Υπουργικό Συμβούλιο και η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Εκτοξεύθηκαν τα εισοδήματα των γιατρών 

Η έρευνα αποκαλύπτει τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των όσων δήλωναν ως εισοδήματα στην προ και μετά ΓεΣΥ εποχή.

Τα δεδομένα και οι αριθμοί που καταγράφονται στην Έκθεση, επιβεβαιώνουν τις καταχρήσεις που υπάρχουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας από μερίδα παρόχων υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα: 

> Στις 31.12.2020 υπήρχαν εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ 1.514 ειδικοί γιατροί. 

> Το συνολικό ποσό αποζημίωσης των ειδικών ιατρών για το 2020, για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φροντίδας υγείας, ανήλθε σε €116.762.682 ή κατά μέσο όρο €77.122 ανά ιατρό. 

> Από αυτούς, οι 440 ιατροί είναι εγγεγραμμένοι ως νομικά πρόσωπα. 

> Εξήντα επτά είχαν απολαβές πέραν των €300.000.

> Έντεκα είχαν εισοδήματα πάνω από €500.000 το 2020. 

> Η υψηλότερη αμοιβή ενός γιατρού ήταν €870.742. 

> Ζεύγος γυναικολόγων έλαβαν μαζί το 2020 αμοιβή ύψους €1,4 εκατ. για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φροντίδας υγείας μόνο.

Από περαιτέρω έλεγχο που διενεργήθηκε στο Τμήμα Φορολογίας, για ιατρούς με συνολική αποζημίωση για το 2020 πέραν των €300.000, διαπιστώθηκε ότι: 

> Αρκετοί από τους γιατρούς δεν είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση για τα έτη 2018 και 2019, ενώ, όσοι είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση για τα έτη 2017, 2018 και 2019, τα δηλωθέντα εισοδήματά τους ήταν σαφώς χαμηλότερα από αυτά που εισέπραξαν από τον ΟΑΥ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία παραθέτει πίνακες με συγκεκριμένα παραδείγματα γιατρών οι οποίοι με την ένταξή τους στο ΓεΣΥ παρουσιάζονται να υπερδιπλασίασαν τα εισοδήματά τους, σε σχέση πάντα με αυτά που δήλωναν στις φορολογικές τους δηλώσεις στην προ ΓεΣΥ εποχή.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

> Γιατρός δήλωσε στη φορολογική του δήλωση για το 2017 ότι είχε εισοδήματα €36.000. Για το 2018 και το 2019 δεν υπάρχουν δεδομένα. Το 2020 είχε μέσω του ΓεΣΥ εισοδήματα €600.000.

> Γιατρός δήλωσε στη φορολογική του δήλωση για το 2017 ότι είχε εισοδήματα €36.000. Το ίδιο και για το 2018, για το 2019 δεν υπάρχουν δεδομένα. Το 2020 είχε μέσω του ΓεΣΥ εισοδήματα €600.000.

> Γιατρός δήλωσε στη φορολογική του δήλωση το 2017 ότι είχε εισοδήματα €55.662 και το 2018 €78.347. Για το 2019 δεν υπάρχουν δεδομένα. Το 2020 είχε μέσω το ΓεΣΥ εισοδήματα €600.000.

> Γιατρός είχε δηλώσει το 2017 εισοδήματα €78.926, το 2018 εισοδήματα €66.931 και το 2020 μέσω του ΓεΣΥ είχε εισοδήματα €500.000.

> Γιατρός, είχε δηλώσει το 2017 εισοδήματα €14.456, το 2018 εισοδήματα €49.948 και το 2020 έλαβε μέσω του ΓεΣΥ €400.000.

Σε ό,τι αφορά τους προσωπικούς γιατρούς, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει στην έκθεσή της ότι: 

> Η συνολική αποζημίωση των ΠΙ ανήλθε σε €84.630.601 ή κατά μέσο όρο €109.342 ανά ιατρό.

> Ποσό ύψους €1.800.500 αφορά σε αποζημίωση για γέννες. 

> €451.740 αποζημίωση για καταγραφή του ιατρικού ιστορικού των ασθενών. 

> Αξιοσημείωτο είναι ότι οι απολαβές ενός και μόνο προσωπικού ιατρού για παιδιά (παιδίατρου) έφθασαν μέχρι και τις €421.283.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Για τους προσωπικούς γιατρούς, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναλύει περισσότερο την ηλικία 92 γιατρών, οι οποίοι είναι άνω των 70 ετών και στο τμήμα φορολογίας παρουσιάζονται σε κάποιες περιπτώσεις ανενεργοί από τη δεκαετία του 1990. 

Συγκεκριμένα: 

> Από το σύνολο των 774 προσωπικών γιατρών, οι 92 ιατροί είναι άνω των 70 ετών (ποσοστό 11,8%), με τον μεγαλύτερο σε ηλικία ιατρό να είναι 83 ετών. 

> Εκ των 92 πιο πάνω ιατρών, οι πέντε ήταν για μεγάλο αριθμό ετών άγνωστοι στο Τμήμα Φορολογίας. 

> Οι δύο εκ των πέντε είχαν εισοδήματα το 2020 περί τις €200.000 έκαστος. 

> Ο ένας υπέβαλε για τελευταία φορά φορολογική δήλωση για το 1992 και ο άλλος υπέβαλλε φορολογική δήλωση μέχρι το 1996, ακολούθως για το 2000 και τελευταία φορά για το 2017.

> Για τους υπόλοιπους 87, δεν εξετάστηκε το περιεχόμενο των φορολογικών τους δηλώσεων, απλώς διαπιστώθηκε ότι ήταν φορολογικά ενεργοί. 

> Οι απολαβές των προσωπικών γιατρών ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων που έχουν εγγεγραμμένους στον κατάλογό τους κυμάνθηκε από €43.502 μέχρι €421.283

> Η πλειονότητα των προσωπικών γιατρών είχε απολαβές από €123.846 μέχρι 267.587.

Σε ό,τι αφορά τα νοσηλευτήρια, σύμφωνα με την Έκθεση: «Τα 20 μεγαλύτερα σε αποζημίωση (κατά το 2021) ιδιωτικά νοσηλευτήρια είχαν αύξηση σε ποσοστό 46%, σε σχέση με τον δηλωθέντα κύκλο ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών κατά το 2018, χωρίς μάλιστα να λαμβάνονται για το 2021 υπόψη τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε μη δικαιούχους του ΓεΣΥ (π.χ. ξένους υπηκόους) ή/και σε δικαιούχους του ΓεΣΥ από τους οποίους παρανόμως (αλλά με την ανοχή του ΟΑΥ) εισέπρατταν αμοιβή».

Πηγή: philenews.com – Tης Μαριλένας Παναγή

One Reply to ““Πάρτυ” εκατομμυρίων εν μέσω ΓεΣΥ. Αστρονομικά ποσά”

  1. Που να πάτε στα ναθθεμα να πάτε. Ο κόσμος πεινα τζαι σεις έκαμε τε τις βουτσιες σας όπως τα κωλομέρκα σας. Στες αρρώστιες σας να τα φάτε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *