Kόντρα ανευ προηγουμένου Οδυσσέα – Σαββίδη. “Δεν δέχομαι υποδείξεις” λέει ο Μιχαηλίδης

Μην μπερδεύεσαι στα πόδια μου», προειδοποιεί ο Γενικός Ελεγκτής τον Γενικό Εισαγγελέα σχολιάζοντας επιστολή του τελευταίου σχετικά με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, ενώ ταυτόχρονα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης του υποδεικνύει πως ουδεμία εξουσία έχει να κάνει υποδείξεις ή να δίνει οδηγίες στον ίδιο.

Από την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, ημερομηνίας 18 Απριλίου, προκύπτει πως η νέα αντιπαράθεση προέκυψε με αφορμή αναφορά σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ότι φάκελος που αφορούσε καταγγελίες κατά μελών της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης για ποινικά αδικήματα διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία και ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε ότι δεν προέκυψε μαρτυρία που να δικαιολογεί την ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κάνει λόγο για περιφρόνηση της ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για υποτιμητικό ύφος και τόνο που υποσκάπτουν τη μεταξύ τους συνεργασία.

Από την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προκύπτει επίσης πως ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί την αναφορά στην έκθεση για μη εντοπισμό ποινικών αδικημάτων, «αχρείαστη» ή ότι «αφήνει την εντύπωση για προσπάθεια κριτικής και απόπειρας ελέγχου επί των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα».

Περαιτέρω, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης υποδεικνύει, πως ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει εξουσία ή αρμοδιότητα να απαιτεί όπως οποιαδήποτε Έκθεση έχει το περιεχόμενο που εκείνος θα αποφασίσει, ή θα κρίνει ως ορθό, πρέπον ή κατάλληλο.

«Απορρίπτουμε όλους τους πιο πάνω ισχυρισμούς σας ότι έχετε τέτοιες εξουσίες ή αρμοδιότητες», προσθέτει ο Γενικός Ελεγκτής.

Στην επιστολή του, με την οποία σχολιάζει την επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα, αρχικά ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει: «Απορρίπτουμε καθ’ ολοκληρίαν το περιεχόμενό της στο βαθμό που υποδηλοί ισχυρισμό σας ότι έχετε οποιαδήποτε εξουσία ή αρμοδιότητα να παρεμβαίνετε και/ή να προβαίνετε σε υποδείξεις ή οδηγίες επιδεκτικές συμμόρφωσης προς την Ελεγκτική Υπηρεσία».

«Αντιλαμβανόμαστε», συνεχίζει η επιστολή, «πως η αναφορά στην οποία αναφέρεστε και για την οποία μας εγκαλείτε (ως εάν να είχατε τέτοια εξουσία) επειδή την περιλάβαμε στην Ειδική Έκθεσή μας, είναι αυτή η οποία παρατίθεται στο σημείο της Έκθεσης που καταγράφει παρατήρησή μας, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν φαίνεται να υπήρξε από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών που εποπτεύει, και η οποία έχει ως ακολούθως: “Σημειώνουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2018 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας καταγγελία σχετικά με την αντικειμενικότητα του ύψους των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν από την Αρχή και πιθανά αδικήματα διαφθοράς. Η καταγγελία είχε τη μορφή ενυπόγραφης καταγγελίας. Στρεφόταν κυρίως κατά ενός πρώην και ενός (τότε) μέλους της ΑΡΚ, τους οποίους κατηγορούσε για κατάχρηση εξουσίας, εκβιασμούς, απόσπαση χρημάτων διά ψευδών παραστάσεων και άλλα ποινικά αδικήματα. Η καταγγελία συνοδευόταν από αντίγραφα τραπεζικών επιταγών, τιμολογίων και άλλων στοιχείων, προς τεκμηρίωση του ισχυρισμού του καταγγέλλοντος ότι τα δύο μέλη της ΑΡΚ λάμβαναν από ιδιωτικό σταθμό αμοιβή, είτε υπό τη μορφή μετρητών, είτε ως κάλυψη δικών τους προσωπικών εξόδων, ουσιαστικά για να παρέχουν κάποιου είδους «προστασία» στον σταθμό. Η Υπηρεσία μας διαβίβασε την υπόθεση στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 28/12/2018, ο οποίος στις 8/1/2019 έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία για ποινική διερεύνηση. Με βάση πρόσφατη ενημέρωσή μας από την Αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινικός φάκελος, ο οποίος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία στις 3/8/2020 και ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε στις 14/9/2020 ότι δεν προέκυψε μαρτυρία που να δικαιολογεί την ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου”».

«Δεν θα μας υποδεικνύετε τι θα γράφουμε»

Στην επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, αφού γίνεται αναφορά στις αρχές ανεξαρτησίας των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και αφού καταγράφονται οι οκτώ πυλώνες των αρχών ανεξαρτησίας τους, σημειώνονται και τα ακόλουθα:

>> «Είναι δικαίωμα σας, όπως και κάθε πολίτη και κάθε άλλης Υπηρεσίας, Υπουργείου ή Οργανισμού, να έχετε την άποψη ότι η συγκεκριμένη αναφορά που περιλήφθηκε στην εν λόγω Ειδική Έκθεσή μας ήταν “αχρείαστη”, ή ότι “περιλήφθηκε χωρίς προφανή λόγο”, ή ότι “αφήνει την εντύπωση για προσπάθεια κριτικής και απόπειρας ελέγχου επί των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα”». 

>> «Είναι επίσης δικαίωμα όλων των πιο πάνω να ασκούν κριτική επί των Εκθέσεών μας και επί της Υπηρεσίας μας και επί του έργου της και επί των πράξεων και αποφάσεων του επικεφαλής της. Ουδείς όμως (άρα προφανώς ούτε και εσείς), έχει εξουσία ή αρμοδιότητα να απαιτεί όπως οποιαδήποτε Έκθεσή μας έχει το περιεχόμενο που εκείνος θα αποφασίσει, ή θα κρίνει ως ορθό, πρέπον ή κατάλληλο».

>> «Δεδομένου, μάλιστα, ότι κατά καιρούς έχετε εκφράσει τον ισχυρισμό ότι έχετε εξουσία ή αρμοδιότητα να καθορίζετε εσείς ακόμη και το περιεχόμενο των αναφορών στις οποίες θα προβαίνουμε όταν καλούμαστε ενώπιον Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, σας πληροφορώ εκ των προτέρων ότι, όπως πράττουμε πάντοτε ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών όταν καλούμαστε να παρουσιάσουμε τις Εκθέσεις μας, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερώσουμε πλήρως για την υπόθεση».

>> «Θέλω να πιστεύω ότι ήμουν αρκούντως σαφής ότι απορρίπτουμε όλους τους πιο πάνω ισχυρισμούς σας ότι έχετε τέτοιες εξουσίες ή αρμοδιότητες. Θεωρώ ύψιστη υποχρέωσή μου την προάσπιση της πλήρους ανεξαρτησίας του θεσμού που υπηρετώ, ειδικά όταν είναι προφανές πως κάποιος δείχνει να έχει την εντύπωση ότι είναι κάτι σαν προϊστάμενος ή ιεραρχικά ανώτερος της Υπηρεσίας μας και ότι μπορεί να της δίνει οδηγίες πώς θα ασκεί τους ελέγχους της, πού και πότε θα εκφράζει απόψεις, πώς θα ενημερώνει τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, και τώρα και τι θα περιλαμβάνει στις εκθέσεις της. Η ανεξαρτησία των Ελεγκτικών Υπηρεσιών είναι από την εποχή της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, όταν γεννήθηκε η ιδέα, η πεμπτουσία του θεσμού, και προφανώς θα ήμουν ανάξιος της θέσης που η πολιτεία με έταξε να υπηρετήσω αν επέτρεπα την υπονόμευσή της».

«Είναι πραγματικά λυπηρό που κατ’ επανάληψη δείχνετε να περιφρονείτε την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας μας, πολλές φορές μάλιστα χρησιμοποιώντας γλώσσα σε υποτιμητικό ύφος και τόνο, υποσκάπτοντας συνεχώς την ομαλή συνεργασία των δύο Υπηρεσιών, που θα έπρεπε να είναι σε όλα τα επίπεδα άψογη και συνεχής», καταλήγει η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή.

Πηγή: philenews.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *