Γ. Ελεγκτής: “Η ΕΚΚ θα ξόδευε €10.000 για το αποχαιρετιστήριο πάρτι της Προέδρου”

Τις οικονομικές καταστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρο έλεγξε το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Πρόκειται για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Παράλληλα εξετάστηκαν και καταγγελίες οι οποίες έγιναν προς την Ελεγκτική Υπηρεσία για την ΕΚΚ.

Τα κύρια ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΚ είναι:

Η ΕΚΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην είσπραξη τόσο των διοικητικών προστίμων, όσο και των εισπρακτέων εσόδων από συμβάσεις με εποπτευόμενους.
Η ΕΚΚ δεν αναγνωρίζει αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Expected Credit Losses) στα ανείσπρακτα διοικητικά πρόστιμα, με βάση το Πρότυπο ΔΠΧΑ 9.
Η ΕΚΚ δεν διαχωρίζει τα εισπρακτέα από πρόστιμα και τα εισπρακτέα μη σχετιζόμενα με πρόστιμα στο λογιστικό σύστημα, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε κατάσταση από το λογιστικό λογισμικό να δείχνει ενιαία υπόλοιπα ανά χρεώστη, από πρόστιμα και μη-σχετιζόμενα με πρόστιμα. Συνεπώς, προκύπτει ανάγκη για χρήση άλλων καταστάσεων και υπολογισμών προς απομόνωση των χρεωστών από οφειλές μη σχετιζόμενες με πρόστιμα, αυξάνοντας τις πιθανότητες λάθους.
Το λογιστικό λογισμικό της ΕΚΚ δεν προσφέρει κατάσταση χρονολογικής παρακολούθησης, με ομαδοποιήσεις που να διαλέγει ο χρήστης.
Παρέμεναν αρκετές εκκρεμείς υποθέσεις, σε σχέση με προσφυγές για επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή/και προστίμων και άλλες υποθέσεις, για τις οποίες οι νομικοί σύμβουλοι δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν την πιθανότητα αρνητικής έκβασης και ούτε η ΕΚΚ είχε εκτιμήσει οποιεσδήποτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή/και προβλέψεις που μπορεί να προέκυπταν/ προκύψουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των υποθέσεων, ώστε να συμπεριλάβει κατάλληλη γνωστοποίηση ή/και να αναγνωρίσει πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις.
Διερεύνηση καταγγελιών

Όσον αφορά τις καταγγελίες η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή αναφέρει ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση και ειδικότερα στις 3.1.2022 το προσωπικό της ΕΚΚ δεν εργάστηκε, παρόλο που η πιο πάνω ημερομηνία δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες της. Η καταγγελία επιβεβαιώθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με λειτουργό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η Ελεγκτική Υπηρεσία τώρα αναζητεί να μάθει για τη νομική βάση στην οποία στηρίχθηκε η παραχώρηση της 3.1.2022 ως αργίας.

Δεύτερη καταγγελία αναφέρει ότι το προσωπικό της ΕΚΚ που ήταν επαφές ή κρούσματα του κορωνοϊού δεν προσκόμιζε στην ΕΚΚ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

«Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση, καθώς και για τον τρόπο που η ΕΚΚ χειρίζεται, τόσο τα κρούσματα, όσο και τις επαφές κρουσμάτων (για παράδειγμα, παραχώρηση άδειας ασθενείας με ιατρικό πιστοποιητικό, τηλεργασία με πλήρεις απολαβές, λήψη ειδικής άδειας με μειωμένες απολαβές).»

Τρίτη καταγγελία αναφέρει ότι από διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΚΚ για την κάλυψη, από τον Προϋπολογισμό της ΕΚΚ, του κόστους, ύψους περίπου €10.000, του αποχαιρετιστήριου πάρτι που θα γινόταν, με αφορμή την αποχώρηση της Προέδρου από το Συμβούλιο της ΕΚΚ, λόγω της λήξης της δεύτερης και τελευταίας θητείας της.

Επισημάναμε, αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, ότι ήταν πρωτοφανές και απαράδεκτο να επωμιστεί η ΕΚΚ και κατά συνέπεια ο φορολογούμενος πολίτης, το κόστος και πως η άποψή μας είναι ότι η απόφαση του Συμβουλίου, για κάλυψη από την ΕΚΚ της δαπάνης ενός ιδιωτικού πάρτι, ήταν παράνομη.

Πηγή: alpha

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *