Στον “αναπνευστήρα” τα δημόσια νοσηλευτήρια. Κατέρχονται σε απεργία οι ειδικοί ιατροί

Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα, με την οποία ενημερώνουν πως , σε περίπτωση µη εξασφάλισης των καταπατουµένων, όπως υποστηρίζουν, δικαιωμάτων τους που αφορούν το ωράριο εργασίας και την αµοιβή υπερωριακής εργασίας µέχρι και την Παρασκευή 4η Νοεμβρίου, ημέρα που έχει οριστεί η συνάντηση, τότε τα μέλη της Συντεχνίας Ειδικευοµένων Ιατρών Κύπρου (ΣΕΙΔΙΚ) θα κατέλθουν σε επ’ αόριστον απεργία που θα ξεκινήσει από τις 07:30 της 7ης Νοεµβρίου σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Η απεργία όπως αναφέρουν στην επιστολή , θα συνεχιστεί µέχρι να µας εξασφαλιστούν τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα τους.

Η εν λόγω επιστολή έχει κοινοποιηθεί, στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, Υπουργό Οικονοµικών, Υπουργό Εργασίας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών, Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου ΟΙκονοµικών.

Στην Επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, οι Ειδικευοµένοι Ιατροί Κύπρου, υποστηρίζουν πως η κυπριακή πολιτεία να παραμένει σχεδόν απαθής και αµέτοχη απέναντι σε αυτήν την σύγχρονη, συγκεκαλυµµένη µορφή Δουλείας, όπως την αποκαλούν, στην οποία εξαναγκάζονται οι ειδικευόµενοι ιατροί της Κυπριακής Δηµοκρατίας εν έτει 2022!

Όπως εξηγεί στην επιστολή της η Συντεχνία, εναρµόνιση των κανονισµών για σκοπούς µερικής ή πλήρους ειδίκευσης/εξειδίκευσης µετην ισχύουσα  νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της τήρησης του θεσπιζόµενου ανώτατουορίου ωρών εργασίας των 48 ωρών την εβδοµάδα, ελάχιστης ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας ανάπαυσης και διαλειµµάτων, το οποίο στην παρούσα φάση δεν εφαρµόζεται, µε τους ειδικευόµενους ιατρούς να εργάζονται εξαντλητικά µέχρι και τριπλάσιες ώρες από το προβλεπόµενο ανώτατο όριο.

Συγκεκριµένα και µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία:

  1. Θέσπιση ως µέγιστου αριθµού εφηµεριών τις 4 ανά µήνα (ή τις 6 εφηµερίες ανά µήνα στην περίπτωση που αυτό γίνεται µε τη σύµφωνη γραπτή γνώµη του ειδικευόµενου και ενώ θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για αντιστάθµιση της εργασίας αυτής και προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του), όπως επίσης και θέσπιση του µέγιστου αριθµών αργιών σε 2 ανά µήνα.
  2. Θέσπιση υποχρεωτικής αποχώρησης µετά το πέρας του 24ωρου εφηµερίας (για τις ενεργείς εφηµερίες) και αναλόγως σε περίπτωση κλήσεων µετά τα µεσάνυχτα για τις on call εφηµερίες.
  3. Θέσπιση µιας µέρας άδειας µετά από 24ωρη εφηµερία Σαββάτου, Κυριακής ή άλλης αργίας.
  4. Έλεγχος από µέρους του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας για την εφαρµογή των πιο πάνω κανονισµών.
  5. Επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη εφαρµογής των πιο πάνω. Να τονίσουµε για ακόµα µια φορά, πως η συνέχιση παραβίασης του ανώτατου ορίου ωρών εργασίας, δεν είναι µόνο παράνοµη, αλλά µη εκπαιδευτική, µη αποδοτική και επικίνδυνη για εµάς και τους ασθενείς που καλούµαστε να περιθάλψουµε. Καθ’ ότι αυτό αφορά θέµα που εµπίπτει αποκλειστικά στην δική σας δικαιοδοσία, αναµένουµε την άµεση, πλήρη εξασφάλιση του.

Αµοιβή υπερωριακής εργασίας

Με βάση τους ισχύοντες κανονισµούς που διέπουν την ειδίκευση, αµοιβή µας για υπερωριακή εργασία (συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας σε εφηµερία και απογευµατινά ιατρεία – χειρουργεία) στην σταθερή ποσοστιαία αναλογία της αντίστοιχης αµοιβής του νεοδιόριστοι ειδικού ιατρού για υπερωριακή εργασία, η οποία στην παρούσα φάση δεν εφαρµόζεται, µε τους ειδικευόµενους ιατρούς να αµείβονται µε το εξευτελιστικό ποσό των 3€ανά   ώρα υπερωριακής εργασίας.

Πηγή: alphanews.live

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *