ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ: Οκτώ χρόνια παράνομης επέμβασης σε παραλιακό μέτωπο. Παρεμβαίνουν εντος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας

Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τη σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά που προκλήθηκε από τον εκβραχισμό της ακτογραμμής και τη δημιουργία τεχνητού ορμίσκου στο παραλιακό μέτωπο στην περιοχή Άμμος του Καμπούρη στην Αγία Νάπα. Από τότε δεν έχει αποκατασταθεί μέχρι σήμερα η περιοχή από τις παράνομες επεμβάσεις, κάτι που αποτελεί ευθύνη του Δήμου Αγίας Νάπας, ενώ από την άλλη εκκρεμούν στα δικαστήρια προσφυγές επηρεαζόμενων εταιρειών. 

Μεταξύ 2012-2014, πραγματοποιήθηκαν αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και Πολεοδομικής Ζώνης Προστασίας Δα1, στην τοποθεσία Άμμος του Καμπούρη, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τον εκβραχισμό της ακτογραμμής, την αλλοίωση της βραχώδους παραλίας, την αποψίλωση της φυσικής βλάστησης και τη δημιουργία τεχνητού ορμίσκου. Παρανομίες που απασχόλησαν την κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών και την ερχομένη Πέμπτη θα συνεχιστεί η συζήτηση. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως απάντησε γραπτώς σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν από τη βουλεύτρια των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου προς τις αρμόδιες Αρχές κατά την εν λόγω συνεδρία. 

Όπως αναφέρεται, η Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακός Λειτουργός Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) διαπίστωσε κατά το 2015 τις εν λόγω επεμβάσεις (εκβραχισμός και δημιουργία τεχνητού ορμίσκου και εισχώρηση των θαλάσσιων υδάτων εντός Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και Ζώνης Ειδικής Προστασίας). Ακολούθως, προχώρησε στις 22/7/2015 στην επίδοση Ειδοποίησης Επιβολής σε δύο εταιρείες και στον διευθυντή των εν λόγω εταιρειών, οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες παρακείμενων αναπτύξεων, αφού η Πολεοδομική Αρχή έκρινε ότι είχαν ουσιωδώς επηρεαζόμενο συμφέρον στην εν λόγω αυθαιρεσία, δεδομένου ότι είχαν αναρτήσει διαφημίσεις στο διαδίκτυο και στην περιοχή της Αγίας Νάπας στις οποίες απεικονίζονταν οι αναπτύξεις τους (κατοικίες) να έχουν άμεση σύνδεση με τον χώρο των αυθαίρετων επεμβάσεων.

Τόσο, οι εταιρείες, όσο και ο διευθυντής των εταιρειών, υπέβαλαν Ιεραρχικές Προσφυγές κατά της πιο πάνω απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, οι οποίες εξετάστηκαν από τον υπουργό Εσωτερικών κατά το 2018 και απορρίφθηκαν. Ακολούθως, οι προαναφερόμενοι υπέβαλαν προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης του υπουργού Εσωτερικών να απορρίψει τις Ιεραρχικές Προσφυγές. Οι εν λόγω προσφυγές εξετάζονται, και είναι ορισμένες για διευκρινήσεις στις 9/10/2023.

Παράλληλα, κατά το 2016 ο Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου προχώρησε στην καταχώρηση ποινικής υπόθεσης κατά των δύο εταιρειών, μέσω του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, καταχωρήθηκαν δύο κατηγορίες για επέμβαση επί της παραλίας και για κλοπή περιουσίας της Δημοκρατίας (χαλίκια άμμου ή άλλης ύλης) οι οποίες όμως απορρίφθηκαν αφού με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου η κατηγορούσα Αρχή απέτυχε να αποδείξει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας τις πιο πάνω κατηγορίες εναντίον των κατηγορούμενων και ως εκ τούτου τους απάλλαξε και τους αθώωσε από αυτές.

Ερωτηματικά ωστόσο προκύπτουν για την απάντηση που έδωσε το Τμήμα Πολεοδομίας στην ερώτηση κατά πόσο η Εκκλησία αποτελεί ιδιοκτήτη οποιουδήποτε τεμαχίου χωροθετούνται τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες οι Formatio, Cape Greco, Sensatori και Marystone. Το αρμόδιο Τμήμα απέκρυψε τον πραγματικό ιδιοκτήτη που είναι η Εκκλησία αναφέροντας ότι καμία από τις εν λόγω αιτήσεις δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Το Τμήμα επικαλείται επανέλεγχο του περιεχομένου των φακέλων των τεσσάρων πιο πάνω αιτήσεων (τίτλοι ιδιοκτησιών κ.λπ.), τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής τους, όσο και σήμερα. Σημειώνει ωστόσο ότι η Πολεοδομική Αρχή (Διευθυντής και Επαρχιακός Λειτουργός Αμμοχώστου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) εξετάζει τις τέσσερις αιτήσεις για ανέγερση ξενοδοχείων και μεικτών τουριστικών αναπτύξεων. Περαιτέρω, αναφέρει ότι και για τις τέσσερις αιτήσεις αναμένονται αναθεωρημένα σχέδια ώστε να υιοθετηθούν οι όροι της Ειδικής Έκθεσης Συσσωρευτικών Επιπτώσεων (Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), από Υφιστάμενα, Προτεινόμενα και Μελλοντικά Έργα στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι», στην Επαρχία Αμμοχώστου, η οποία εκδόθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή τον Ιούνιο του 2021.

Έτσι άλλαξε η δήλωση πολιτικής στην Αγία Νάπα

Το Τμήμα Πολεοδομίας κλήθηκε να απαντήσει και στα ερωτήματα που τέθηκαν για την αναθεωρημένη Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017), η οποία λήφθηκε με παράτυπη απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, εισήγαγε τροποποίηση, με την οποία στην ίδια περιοχή και στις ίδιες ζώνες επιτρέπονται ξενοδοχειακές μονάδες με ανώτατο συντελεστή δόμησης 0.30 (30%), ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0.20 (20%) και ανώτατο αριθμό 3 ορόφων, ενώ παρέχεται επιπρόσθετο κίνητρο αύξησης του ανώτατου συντελεστή δόμησης και ποσοστού κάλυψης στα 0.40 (40%) για τουριστικές αναπτύξεις, οι οποίες αφορούν αιτήσεις για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων που υποβάλλονται στην Πολεοδομική Αρχή εντός χρονικού περιθωρίου δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της αναθεωρημένης Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017) και υλοποιούνται εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πολεοδομικής άδειας. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω τροποποιήσεις του πολεοδομικού καθεστώτος έγιναν χωρίς να ζητηθούν οι απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και χωρίς να υποβληθούν σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. 

Στην απάντηση το Τμήμα Πολεοδομίας σημειώνει ότι στα πλαίσια της εγκριμένης από τον υπουργό Εσωτερικών διαδικασίας για τη μελέτη των ενστάσεων η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου ως συντονιστής της Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ) απέστειλε τις εργασίες της στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 2/12/2016. Με αυτές η ΕΜΕ εισηγήθηκε ομόφωνα «…Να γίνει αποδεκτή η ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων υψηλής ποιότητας στην περιοχή, με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς του τουρισμού». 

Η ΕΜΕ εισηγήθηκε όπως γίνει αποδεκτή η αύξηση του συντελεστή δόμησης στην περιοχή, κάτι το οποίο κρίθηκε απαραίτητο για να είναι δυνατή η ανέγερση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων. Για τον καθορισμό του ακριβούς μεγέθους του συντελεστή δόμησης ο εκπρόσωπος της Διευθύντριας ΤΠΟ εισηγήθηκε ο συντελεστής δόμησης να μην υπερβαίνει το 0,30:1, δεδομένου ότι στην περιοχή ισχύει πολιτική για τον περιορισμό του ύψους των αναπτύξεων για σκοπούς ένταξης στο ιδιόμορφο τοπίο της, ότι μαζί με τα παρεχόμενα κίνητρα για τουριστικές αναπτύξεις, αυτές θα μπορούν να επωφελούνται ενός συντελεστή της τάξης του 0,36:1, καθώς και ότι τέτοιες ρυθμίσεις ισχύουν σε παράκτιες περιοχές με ευαίσθητο περιβάλλον, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που περιβάλλεται από περιοχή Προστασίας της Φύσης και του Τοπίου Δα1. Εισηγήθηκε δηλαδή ύψος συντελεστή δόμησης ο οποίος θεωρείται ως ο ελάχιστος αναγκαίος για τη βιωσιμότητα/ λειτουργικότητα ξενοδοχειακών αναπτύξεων οι οποίες αποτελούν μια επιθυμητή μορφή τουριστικής ανάπτυξης, αντί αυτού που είχε προταθεί ο οποίος μαζί με τα παρεχόμενα κίνητρα για τουριστικές αναπτύξεις θα ανερχόταν στο 0,60:1.

Ο υπουργός Εσωτερικών διαμόρφωσε άποψη σε σχέση με τις εξεταζόμενες ενστάσεις και υπέβαλε στο Υπουργικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση τις ενστάσεις μαζί με τις δικές του παρατηρήσεις και συστάσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 18Α εδάφιο (10) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε τις προτάσεις του υπουργού Εσωτερικών και ενέκρινε τη Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας και γνωστοποίησε τη δημοσίευσή της.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Γιατί αποκρύπτουν τον ιδιοκτήτη γης;

Το ερώτημα της βουλεύτριας Αλεξ. Ατταλίδου προς το Τμήμα Πολεοδομίας ήταν ξεκάθαρο: Κατά πόσο η Εκκλησία αποτελεί ιδιοκτήτη οποιουδήποτε τεμαχίου χωροθετούνται οι τέσσερις προγραμματισμένες ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή της Αγίας Νάπας. Αντίθετα, η απάντηση του Τμήματος Πολεοδομίας είναι παραπλανητική από τη στιγμή που υποστηρίζει ότι καμία από τις τέσσερις αιτήσεις δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Ωστόσο, όπως προκύπτει ακόμα και μέσα από την περιβαλλοντική μελέτη μιας εκ των αιτητών, η περιοχή του έργου αφορά γη που εκμισθώθηκε από την Εκκλησία. Είναι η ίδια η Εκκλησία που αντάλλαξε σειρά επιστολών με αρμόδιες υπηρεσίες για συγκεκριμένο ξενοδοχείο, όπως και η ίδια η Εκκλησία που έχει σειρά επαφών με κυβερνητικούς παράγοντες προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα της στην περιοχή. Τώρα γιατί το Τμήμα Πολεοδομίας αποκρύπτει τον πραγματικό ιδιοκτήτη της γης, πρέπει το ίδιο να δώσει και τις απαντήσεις.

Πηγή: philenews.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *