Συστήνει απολύσεις ο Οδυσσέας για τέσσερις συμβούλους χωρίς πτυχία

Την άμεση απόλυση τεσσάρων Συμβούλων που δεν κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο, εισηγείται ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης που ολοκλήρωσε έλεγχο μετά την διαπίστωση προβληματικών διορισμών σε Προεδρία, Υπουργεία και Υφυπουργεία. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, δύο Σύμβουλοι του Προέδρου της Δημοκρατίας και δύο Σύμβουλοι της Υφυπουργού Ναυτιλίας δεν πληρούν την προϋπόθεση κατοχής τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρισμένου στη Δημοκρατία. Για αυτό τον λόγο, η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι η εργοδότηση των τεσσάρων προσώπων είναι παράνομη.

Χωρίς πτυχίο τέσσερις Σύμβουλοι

Επιπρόσθετα, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει τα εξής προβλήματα για άλλους πέντε Συμβούλους:

Δύο Σύμβουλοι δεν έχουν προσκομίσει, αντίστοιχα, αποδεικτικό στοιχείο-Δήλωση/Βεβαίωση για μη προηγούμενη απόλυση/τερματισμό από τη Δημόσια Υπηρεσία και Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου. Η αναφορά μας αυτή δεν σημαίνει ότι με βεβαιότητα δεν ικανοποιούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του Νόμου Ν.41(Ι)/2019, πλην όμως, εφόσον δεν προσκόμισαν τα ζητηθέντα στοιχεία, δεν μπορούμε να εκφράσουμε γνώμη επί των προϋποθέσεων αυτών αφού δεν έχουμε τα αναγκαία ελεγκτικά τεκμήρια.
Σε τρεις περιπτώσεις προκύπτει ανάγκη εξέτασης πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ ώστε να διαφανεί ότι ικανοποιείται ο όρος για τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρισμένο στη Δημοκρατία. Η αναφορά μας αυτή δεν σημαίνει ότι αμφισβητούμε την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, γίνεται όμως γιατί δεν είχαμε στην κατοχή μας τα αναγκαία ελεγκτικά τεκμήρια ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ικανοποιείται ο συγκεκριμένος όρος. Αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει το αργότερο με τη ψήφιση σε νόμο του σχετικού νομοσχεδίου. Εισήγηση μας όμως είναι να ζητηθεί από τώρα από τα επηρεαζόμενα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει τα ίδια να αποταθούν στο ΚΥΣΑΤΣ, εάν δεν κατέχουν ήδη τέτοια βεβαίωση.

Συστήνει απολύσεις

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει όπως η Προεδρία της Δημοκρατίας και η Υφυπουργός Ναυτιλίας, αφού δώσουν την προβλεπόμενη στο Πρότυπο Συμβόλαιο προειδοποίηση ενός μηνός, να τερματίσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση την εργοδότηση των τεσσάρων Συμβούλων που δεν έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Σημειώνεται ότι ο όρος 3.1 του Πρότυπου Συμβολαίου επιτρέπει στον αξιωματούχο να τερματίσει τη σύμβαση όποτε αυτός αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση του, αρκεί να δώσει προειδοποίηση ενός μηνός.

Παράλληλα, από τα πέντε πρόσωπα που δεν έχουν προσκομίσει στοιχεία, θα πρέπει να ζητηθεί να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να τεκμηριώσουν την εκ μέρους τους ικανοποίηση όλων των σχετικών κριτηρίων.  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *