Αυτά είναι τα 17 κυβερνητικά μέτρα για στήριξη της κυπριακής κοινωνίας

Αμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνήλθε υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Σημαντική πτυχή του πακέτου είναι ότι περιλαμβάνει μέτρα που παρέχουν μόνιμες λύσεις για αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και του στεγαστικού προβλήματος.  Στόχος της Κυβέρνησης είναι να προσφέρει ολιστικές και βιώσιμες λύσεις στο ενεργειακό και το στεγαστικό, και να απαλλάξει χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις από το σχετικό κόστος.

Τα μέτρα είναι κοστολογημένα και λαμβάνουν υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες της Κυπριακής Οικονομίας. Συγκεκριμένα, τα 11 μέτρα με άμεση επίδραση ανέρχονται στα €141 εκατομμύρια, και τα 6 μέτρα Στεγαστικής Πολιτικής ανέρχονται στα €55 εκατομμύρια.

Το πακέτο μέτρων ανακοινώνεται σε μια περίοδο που όπως διαμορφώνεται το διεθνές σκηνικό προκαλεί ποικίλες επιπτώσεις σε διάφορα επίπεδα και η Κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί, πάντα με υπευθυνότητα και ορθολογισμό μια ιδιαίτερα σύνθετη κατάσταση πραγμάτων, ειδικά στον τομέα της ενέργειας και ευρύτερα της οικονομίας. Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική υπευθυνότητα με ανθρωποκεντρική προσέγγιση για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους.

Τα 11 μέτρα με άμεση θετική επίδραση (€141εκατομμύρια)
Κλιμακωτή επιδότηση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος
για τους τιμολογούμενους μήνες Νοεμβρίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με καταμέτρηση μέχρι τις 29.2.2024
καλύπτει οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές
για τους ευάλωτους καταναλωτές η επιδότηση καλύπτει το 100% της  αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Από την επαναφορά εξαιρείται η Διμηνιαία Διατίμηση 46 «Άντλησης Νερού» λόγω λήψης αντίστοιχων μέτρων από το Υπουργείο Γεωργίας ΑΑΠ.
Περαιτέρω, επαναφορά παρόμοιων ελαφρύνσεων σε πελάτες άλλων προμηθευτών πέραν της ΑΗΚ, θα τύχουν ανάλογου χειρισμού, νοουμένου ότι  η εγκεκριμένη ισχύς των υποστατικών των πελατών αυτών δεν υπερβαίνει τα 70kVA (100A 3-Φ) και για τις περιπτώσεις εκείνες που προκύπτουν αυξημένες τιμολογήσεις λόγω αύξησης του κόστους καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή, εφόσον οι μεταξύ τους συμβάσεις  προνοούν τη μετακύλιση αυτού του επιπλέον κόστους.
Το εκτιμώμενο κόστος της επαναφοράς του μέτρου ανέρχεται στα €45 εκ. περίπου
καλύπτει 429.000 οικίες και 106.000 επιχειρήσεις
 

Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης
κατά 8,33 σεντ το λίτρο, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, στους ελάχιστους συντελεστές βάσει του κοινοτικού κεκτημένου
για τους μήνες Νοέμβριο 23 – Φεβρουάριο 24. (βενζίνη από €0,429/λίτρο σε €0,359/λίτρο και πετρέλαιο κίνησης από €0,40/λίτρο σε €0,33/ λίτρο).
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €21,8εκ.
 

Μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης
στον ελάχιστο συντελεστή βάσει του κοινοτικού κεκτημένου (από €0,07473/λίτρο σε  €0,021/λίτρο)  (κατά 6,39 σεντ το λίτρο, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, αναλόγως των καιρικών συνθηκών)
για τους μήνες Δεκέμβριο 2023 – Μάρτιο 2024.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €3,8 εκατ.
 

Σχέδιο Φωτοβολταϊκά για όλους
Το Σχέδιο θα παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος χωρίς την καταβολή αρχικού κεφαλαίου. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν χορηγία ύψους 1000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα αποπληρώνεται με διμηνιαία δόση €150 μέσω του λογαριασμού ηλεκτρισμού, όταν θα αρχίσει η παραγωγή ηλεκτρισμού από το φωτοβολταϊκό για το υποστατικό. Το ύψος του σχεδίου εκτιμάται σε ποσό €30 εκατομύρια, το οποίο θα προέρχεται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε), που αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση των ΑΠΕ και της ΕΞ.Ε. Το αποθεματικό του Ταμείου ΑΠΕ-ΕΞ.Ε. αυτή τη στιγμή είναι πέραν των €70 εκατομμυρίων.
 

Σχέδιο Φωτοβολταϊκά σε Επιχειρήσεις
Αύξηση της ισχύος αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μέσω Φ/Β
Θα παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν Φωτοβολταϊκά συστήματα, μέσω virtual net-billing, μέχρι 1MW με αποθήκευση και μέχρι 400kW χωρίς αποθήκευση, με μέγιστη ισχύ τα 30MW.
 

Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη – Προσθήκη του κρέατος και των λαχανικών
από 1η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 31η  Μάϊου 2024.
 

Ένταξη φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών στο Επίδομα Τέκνου
Στη νέα αυτή κατηγορία δικαιούχων θα καταβάλλεται το 50% του επιδόματος.
Αφορά φοιτητές για απόκτηση πρώτου πτυχίου
Μέχρι 23 ετών για κορίτσια και 24 ετών για αγόρια, εφόσον είναι φοιτητές. (Αντί μέχρι τη λήξη της στρατιωτικής θητείας που ισχύει μέχρι σήμερα)

Αριθμός δυνητικών δικαιούχων:  3860 πολύτεκνοι που λαμβάνουν επίδομα τέκνου
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €3.3εκ.
 

Αύξηση 5% στο επίδομα τέκνου.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €3.7εκ.
 

Επίδομα ΑΜεΑ
Παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους €120 σε ΑμεΑ/ λήπτες επιδόματος διακίνησης.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €500χιλ.
 

Επίδομα Ενοικίου για Λήπτες ΕΕΕ
Παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους €300 σε δικαιούχους ΕΕΕ που λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου/τόκων στεγαστικού δανείου και
€500 σε δικαιούχους ΕΕΕ με σοβαρή αναπηρία που λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου/επιδότηση τόκων στεγαστικού δανείου.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €965χιλ.
 

Σχέδιο επιδότησης κατά 2% επιτοκίου στεγαστικών επιτοκίων
Αφορά δάνεια που συνάφθηκαν από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2023.
Το Σχέδιο θα καλύψει αγορά και ανέγερση πρώτης κατοικίας, με μέγιστη επιδότηση για περίοδο 2 ετών.
Για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα €50.000
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €20εκ.
Στεγαστική πολιτική- Έξι μέτρα ύψους €55 εκατομμυρίων

Το κράτος θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη παρέμβαση σε θέματα στέγασης, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Η στεγαστική πολιτική περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

Στεγαστική Επιδότηση νεαρών ζευγαριών και νέων
Σχέδιο «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»,
Ενίσχυση υφιστάμενων πολεοδομικών κινήτρων
Νέο Σχέδιο «Κτίζω και Ενοικιάζω»
Ανέγερση οικιστικών μονάδων για κοινωνική στέγαση
Παραχώρηση οικοπέδων στην ύπαιθρο για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
Τα μέτρα της στεγαστικής πολιτικής θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον Υπουργό Εσωτερικών την ερχόμενη εβδομάδα.

Τα πιο πάνω μέτρα είναι σε συνέχεια των αποφάσεων που ήδη έλαβε η κυβέρνηση, όπως:

ανανέωση της συμφωνίας για την ΑΤΑ, από την οποία ευεργετήθηκαν 180 χιλιάδες εργαζόμενοι (100 χιλ. στον ιδιωτικό τομέα και 80 του δημοσίου)
αύξηση των επιδομάτων πρόνοιας,
αύξηση του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων,
μείωση της έκτακτης εισφοράς στην άμυνα επί του εισπρακτέου φόρου,
αύξηση του επιδόματος στις πολύτεκνες Μητέρες,
εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή σε είδη πρώτης ανάγκης,
σχέδιο κτίΖΩ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *