Κάνουν πάρτι με τις προσφορές πολλά κοινοτικά συμβούλια – 3.000 καταγγελίες

Συνολικά 3.000 καταγγελίες υπεβλήθησαν τα τελευταία δέκα χρόνια εναντίον κοινοτικών συμβουλίων  για ατασθαλίες ή μη τήρηση των διαδικασιών.

Αυτό ανέφερε ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου η προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κ. Στάλω Αριστείδου. Δώδεκα περιπτώσεις οδηγήθηκαν ενώπιον της Αστυνομίας αλλά μόνο σε δύο άρχισε η διενέργεια ερευνών. Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε όσα αναφέρθησαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Αναλύοντας τα ευρήματα σε 32 κοινοτικά συμβούλια, η Ελεγκτική Υπηρεσία έκανε αναφορά σε προσφορές που μπάζουν σε κοινοτικά συμβούλια από την προμήθεια υδρομετρητών μέχρι και προσλήψεις ή γενικά αγορά υλικών, τον διαχωρισμό οικοπέδων, ενώ η ανάθεση έργων ή προμηθειών σε συγγενικά πρόσωπα δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο.

Κάποιες από τις περιπτώσεις εξετάστηκαν και ποινικά, όπως  αυτή που αφορά την αντικατάσταση των υδρομετρητών στον Άγιο Τύχωνα. Η αντικατάσταση των μετρητών ανατέθηκε, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, σε συγγενικά πρόσωπα αξιωματούχου της Ένωσης Κοινοτήτων.

Εξάλλου, στη Δορά αγοράστηκε μηχανή άντλησης νερού από συγγενικό πρόσωπο του κοινοτάρχη, ο οποίος κατηγορήθηκε γραπτώς και η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Δικαστήριο. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αποφάσισε την επιβολή στον κοινοτάρχη Δοράς, κατόπιν δικής του παραδοχής, ποινής φυλάκισης επτά μηνών με τριετή αναστολή, για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.

Στο Κολόσσι εντοπίστηκαν παρατυπίες σε διαγωνισμό που αφορούσε διαχωρισμό οικοπέδων για αυτοστέγαση εκτοπισθέντων. Ετοιμάστηκε ποινικός φάκελος από την Αστυνομία για σκοπούς ποινικής δίωξης.

Στη Σταυροκόννου εντοπίστηκαν αλλοιώσεις των μετρήσεων στις κάρτες καταγραφής κατανάλωσης νερού και απώλεια καρτών, κάτι το οποίο κατήγγειλε η κοινοτάρχης.

Καταγγελίες για οικονομικές και άλλες ατασθαλίες υπεβλήθησαν από την Έπαρχο Πάφου και εναντίον του προέδρου του κοινοτικού συμβουλίου Τσάδας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία καταγράφει επίσης  και τα ακόλουθα ευρήματα:

> Έγιναν αγορές ή ανατέθηκαν εργασίες σε εταιρεία συμφερόντων των τέκνων ή των προέδρων των κοινοτικών συμβουλίων Κολοσσίου και Πισσουρίου.

> Κατακυρώθηκε προσφορά ή ανατέθηκε εργασία σε συγγενικό πρόσωπο του γραμματέα ή μέλους κοινοτικού συμβουλίου, ενώ παρακάθονταν στη συνεδρία, μέχρι και τη λήψη της τελικής απόφασης. Τέτοια κρούσματα έχουν καταγραφεί στα κοινοτικά συμβούλια Αγίου Τύχωνα, Άρμου, Έμπας, Τσάδας, Αγριδιών και Πισσουρίου.

Ανάθεση εργασίας σε μέλος του κοινοτικού συμβουλίου στα κοινοτικά συμβούλια Αγριδιών και Έμπας.

Υποβλήθηκαν καταγγελίες για απευθείας ανάθεση εργασιών, σε μέλη των κοινοτικών συμβουλίων ή/και σε συγγενικά πρόσωπα μελών των κοινοτικών συμβουλίων ή υπαλλήλων τους, καθώς επίσης αγορά προϊόντων από εταιρείες συμφερόντων μελών των κοινοτικών συμβουλίων. Τέτοιες καταγγελίες υπεβλήθησαν στο 34% των κοινοτικών συμβουλίων που εξετάστηκαν.

Από τη διερεύνηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προέκυψαν και τα εξής:

– Απευθείας αγορά υλικών χωρίς τη ζήτηση προσφορών.

 Ανάθεση συμβάσεων σε προσφοροδότες, οι οποίοι δεν υπέβαλαν τη χαμηλότερη (οικονομικά συμφέρουσα) προσφορά, χωρίς οποιαδήποτε/ επαρκή αιτιολόγηση.

– Μη καταγραφή στοιχείων κίνησης και καυσίμων οχημάτων κοινοτικών συμβουλίων.

 Αλλαγή όρων της σύμβασης, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, για την αγορά υδρομετρητών από κοινοτικά συμβούλια. Προμήθεια υδρομετρητών χωρίς δελτίο παραλαβής και χωρίς να έχουν καταχωρηθεί στα σχετικά μητρώα καταγραφής υλικών, αλλοιώσεις στην καταγραφή κατανάλωσης νερού και ύπαρξη παράνομων μετρητών.

– Απευθείας ανάθεση μελετών σε ιδιώτες σύμβουλους μελετητές, χωρίς να ζητηθούν προσφορές και, ενίοτε, χωρίς τη σύναψη σύμβασης. Αδυναμία των κοινοτικών συμβουλίων στην ετοιμασία ολοκληρωμένων/ποιοτικών εγγράφων διαγωνισμών για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων μελετητών.

 Ανεπαρκής έλεγχος από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή και καθυστέρηση στη λήψη μέτρων από τις ΕΔ σε λανθασμένη διαχείριση κατασκευαστικών έργων ΚΣ.

– Καταβολή πληρωμών σε αναδόχους (εργολάβους κ.α.) χωρίς να προσκομιστούν τιμολόγια/αποδεικτικά στοιχεία/αποδείξεις είσπραξης.

– Πρόσληψη γραμματέως με τη μέθοδο αγοράς υπηρεσιών με διαβλητή διαδικασία.

Ειδικά για την ανάθεση εργασιών στην έκθεση αναφέρεται ότι, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να αναθέτονται εργασίες ή/και να αγοράζονται υλικά/ προϊόντα σε/από συγγενικά πρόσωπα μελών ΚΣ. Επιπρόσθετα, συχνά γίνονται απευθείας αναθέσεις σε άλλους φορείς για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών εντός των κοινοτήτων, χωρίς να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες που καθορίζονται στον σχετικό Νόμο και στους σχετικούς κανονισμούς, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται μη σύννομες αποφάσεις, οι οποίες καταστρατηγούν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των Οικονομικών Φορέων.

Στα γενικά συμπεράσματα της έκθεσης καταγράφονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται και γίνονται ενέργειες, οι οποίες δεν είναι καταγραμμένες ή δεν τεκμηριώνονται στα πρακτικά των συνεδριών των ΚΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *