Απο 100 μέχρι…450.000 ευρώ παίρνουν οι προσωπικοί ιάτροι

Τα δεδομένα του 2023 άρχισε να καταγράφει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας με στόχο να διαπιστωθούν οι διαφοροποιήσεις που επέφερε το νέο σύστημα αποζημίωσης των προσωπικών γιατρών του ΓεΣΥ και η εισαγωγή σε αυτό ποιοτικών κριτηρίων και δειχτών απόδοσης (τα ποιοτικά κριτήρια με τη σημερινή τους μορφή και αναλογία άρχισαν να εφαρμόζονται από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και μετά). 

Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί και αφορούν το 2022, πριν την εισαγωγή των ποιοτικών κριτηρίων στη μορφή που αυτά σήμερα ισχύουν, καταδεικνύουν πάντως, ότι οι κατάλογοι των προσωπικών γιατρών δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις γεμάτοι. Αντιθέτως, μια μεγάλη μερίδα προσωπικών γιατρών (ενηλίκων και παίδων) διαθέτουν πολύ μικρότερο αριθμό από τον επιτρεπόμενο και δεν φθάνουν το όριο των 2.500 δικαιούχων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΥ, ο μέσος όρος δικαιούχων ανά γιατρό είναι οι 1.264, ενώ ο μέσος όρος ετήσιων απολαβών των προσωπικών γιατρών ήταν το 2022 οι €132.665. Στο σύνολο των προσωπικών γιατρών, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων, το 41,9% έλαβε ετήσια αποζημίωση μέχρι και €100.000, 29,6% είχε αποζημίωση μεταξύ €100.000 και €200.000, 26% είχε ετήσια αποζημίωση €200.000 – €300.000 και 2,5% έλαβε αποζημιώσεις που κυμαίνονταν μεταξύ €300.000 και €450.000.

Τα δεδομένα διαφοροποιούνται μεταξύ των τριών κατηγοριών προσωπικών γιατρών του ΓεΣΥ με κάποιους παιδίατρους να παρουσιάζουν τις υψηλότερες αποζημιώσεις, κυρίως εξαιτίας άλλων δραστηριοτήτων τους εντός του ΓεΣΥ, όπως είναι για παράδειγμα η συμμετοχή τους σε μεγάλο αριθμό τοκετών.

Στο ΓεΣΥ ήταν διαθέσιμοι το 2022 (χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις το 2023), 530 προσωπικοί γιατροί ενηλίκων, 118 προσωπικοί γιατροί παιδιών και 89 γιατροί οι οποίοι κατέχουν και τις δύο ειδικότητας και έχουν εγγεγραμμένους στον κατάλογο τους και ενήλικες και παιδιά (υπερτερούν τα παιδιά).

Σε ό,τι αφορά τους προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων, ο μέσος όρος δικαιούχων στους καταλόγους τους, όπως προκύπτει από το λογισμικό του ΓεΣΥ ήταν οι 1.383. Ο μέσος όρος αποζημίωσης έφθασε τις €134.405 και από την ανάλυση των στοιχείων διαπιστώνεται ότι μόνο οι 160 από τους 530, έλαβαν αποζημίωση μεταξύ €200.000 και €300.000 με τους 138 (από τους 160) να έχουν λάβει αποζημίωση μεταξύ €200.000 και €250.000. Πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις των γιατρών για άλλες δραστηριότητες όπως είναι για παράδειγμα οι κατ’ οίκον επισκέψεις και η συμμετοχή τους το πρόγραμμα εφημεριών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Παράλληλα, το ύψος της αποζημίωσης των προσωπικών γιατρών λαμβάνεται υπόψη και η ηλικία των δικαιούχων που έχουν εγγεγραμμένους στον κατάλογο τους. Ένας γιατρός με μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων στον κατάλογο του λαμβάνει περισσότερη αποζημίωση από έναν γιατρό με δικαιούχους μικρότερων ηλικιών.

Σε ό,τι αφορά τους παιδίατρους (προσωπικούς γιατρούς παίδων), ο μέσος όρος δικαιούχων στους καταλόγους τους ήταν τα 721 παιδιά και ο μέσος όρος ετήσιας αποζημίωσης οι €107.052.

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το 59% έλαβαν ως ετήσια αποζημίωση μέχρι €50.000, 22% έλαβαν ετήσια αποζημίωση €50.000 – €150.000, 10,2% έλαβαν €150.000 – €300.000 (3 μόνο παιδίατροι είχαν απολαβές €250.000 – €300.000) και 8,5% έλαβαν από €300.000 μέχρι €450.000 (5 γιατροί είχαν αποζημιώσεις πέραν των €350.000). Αναφέρεται ότι το ύψος των αποζημιώσεων των παιδιάτρων εξαρτάται και από την ηλικία των παιδιών που έχουν εγγεγραμμένα στον κατάλογο τους. Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο πιο μεγάλη είναι η κατά κεφαλή αποζημίωση. Παράλληλα –και πέραν από τη συμμετοχή σε τοκετούς– το εισόδημα των παιδιάτρων αυξάνεται (με τα επιπρόσθετα ποσά να περιλαμβάνονται στις αποζημιώσεις στις οποίες γίνεται αναφορά) και από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, αλλά και από την συμμετοχή τους σε διακομιδές παιδιών με ασθενοφόρα.

Τέλος και σε ό,τι αφορά την κατηγορία των προσωπικών γιατρών που έχουν στον κατάλογο τους και παιδιά και ενήλικες, ο μέσος όρος δικαιούχων ήταν οι 1.275 και ο μέσος όρος ετήσιων απολαβών ήταν οι €156.265 με το 80% της αποζημίωσης να αφορά παιδιά.

Οι αποζημιώσεις των προσωπικών γιατρών του ΓεΣΥ κατά το 2022 αφορούσαν κατά κύριο λόγο κατά κεφαλή εισόδημα, αφού στο σύστημα είχαν ενταχθεί σε πολύ περιορισμένο βαθμό κάποιοι δείκτες απόδοσης. Η εφαρμογή του συστήματος ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης από το δεύτερο μισό του 2023 και μετά καθόρισε το 80% ως κατά κεφαλή εισόδημα με προοπτική, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, τα ποσοστά να καταλήξουν μέχρι το τέλος του 2024 σε αναλογία 70% κατά κεφαλή εισόδημα και 30% στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης, όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός του ΓεΣΥ. Με αυτό τον τρόπο –και όπως φαίνεται και από τα προκαταρκτικά στοιχεία– οι αποζημιώσεις των προσωπικών γιατρών άρχισαν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις κατά το 2023. Η ανάλυση των δεδομένων, ωστόσο, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Ζητά χρόνο για να εφαρμοστεί πλήρως το όριο των 10 ημερών στα παραπεμπτικά, ο ΟΑΥ

«Δεν θα πετύχουμε τον στόχο μας εάν δεν συνεργαστούμε όλοι. Γιατροί, ασθενείς και ΟΑΥ», τόνισε μιλώντας στον «Φ», ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Άθως Τσινωντίδης, κάνοντας έκκληση προς του πολίτες να επιδείξουν υπομονή μέχρι να λειτουργήσει σωστά το νέο σύστημα που θα τεθεί σε εφαρμογή από αύριο και αφορά τα παραπεμπτικά προς ειδικούς γιατρούς.

«Με τα νέα παραπεμπτικά που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από αύριο και θα είναι δύο κατηγοριών, “επείγοντα” και “ρουτίνας”, έχουμε στόχο να εξυπηρετήσουμε από τη μια τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν ένα επείγον πρόβλημα και από την άλλη να διευκολύνουμε τους γιατρούς μας, οι οποίοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων την κατάσταση ενός ασθενούς που απευθύνεται σε αυτούς και θα κάνουν ανάλογα τον προγραμματισμό τους έχοντας ως προτεραιότητα τα επείγοντα περιστατικά. Θεωρούμε ότι ήδη οι γιατροί μας, σε μεγάλο βαθμό το έκαναν αυτό, αλλά πλέον προχωρούμε ένα βήμα πιο κάτω διότι τώρα με τεκμηριωμένο πλέον τρόπο οι προσωπικοί μας γιατροί θα μπορούν να καθοδηγούν πιο σωστά και τους ειδικούς γιατρούς του συστήματος», είπε ο κ. Τσινωντίδης και πρόσθεσε: «Έχουμε ενημερώσει και τους γιατρούς ότι τα επείγοντα παραπεμπτικά πρέπει να διευθετούνται σε διάστημα δέκα ημερών από την έκδοση του παραπεμπτικού. Ωστόσο, θεωρώ ότι όλοι διαθέτουμε τη λογική να κατανοήσουμε ότι, οι γιατροί μας, κυρίως οι πιο δημοφιλείς γιατροί έχουν ήδη συμπληρωμένα τα ραντεβού τους για τον επόμενο μήνα, μπορεί και για περισσότερο. Για αυτό το λόγο μέχρι να ισορροπήσει το νέο σύστημα πρέπει να τους δώσουμε χρόνο».

Απευθυνόμενος στους προσωπικούς γιατρούς του ΓεΣΥ, ο κ. Τσινωντίδης ανέφερε: «Παράκληση και στους προσωπικούς μας γιατρούς να αξιοποιήσουν σωστά το εργαλείο που έχουν τώρα στα χέρια τους» και απευθυνόμενος στους πολίτες και τους ειδικούς γιατρούς είπε: «Ευθύνη έχουμε όλοι διότι εάν οι δικαιούχοι πιέζουν τους γιατρούς να χαρακτηρίσουν τα παραπεμπτικά τους επείγοντα ή κάποιοι γιατροί δεν ανταποκρίνονται στον χαρακτηρισμό που έχει το επείγον παραπεμπτικό, σημαίνει ότι δεν θα πετύχουμε τον στόχο μας».  

Μέχρι και...μισό εκατομμύριο αγγίζουν οι προσωπικοί ιατροί

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *