Ειδική άδεια παραμονής στον Καμαρά και την οικογένειά του μέχρι τον Ιούλιο με βούλα ΥΠΕΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την απόρριψη αιτήματος παραμονής στη Δημοκρατία πρώην ποδοσφαιριστή και της οικογένειάς του, στην οποία αναφέρεται ότι έχουν δοθεί αλεπάλληλες ευκαιρίες στο ζεύγος για νομιμοποίηση της παραμονής του, τις οποίες αγνόησαν.

Περισσοτερα Ειδική άδεια παραμονής στον Καμαρά και την οικογένειά του μέχρι τον Ιούλιο με βούλα ΥΠΕΣ