Μηνυεί την νέα διοίκηση της Κιβωτού ο πάτερ Αντώνιος. Άλλαξαν κλειδαριές και τους απαγόρευσαν την είσοδο για τρεις μήνες

Άλλαξαν κλειδαριές και τους απαγόρευσαν την είσοδο για τρεις μήνες

Περισσοτερα Μηνυεί την νέα διοίκηση της Κιβωτού ο πάτερ Αντώνιος. Άλλαξαν κλειδαριές και τους απαγόρευσαν την είσοδο για τρεις μήνες