Δικαίωση για την Γεωργία Γαβριηλίδου που αντιμετωπίζει πρόβλήμα αναπηρίας και θα της απέκοπταν το ΕΕΕ

Δικαιώση για την κ. Γεωργία Γβαριήλίδου η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα αναπηρίας και θα της απέκοπταν το επίδομα του Ε.Ε.Ε, λόγω του γεγονός πως ο πατέρας της της μεταβίβασε το σπίτι.

Περισσοτερα Δικαίωση για την Γεωργία Γαβριηλίδου που αντιμετωπίζει πρόβλήμα αναπηρίας και θα της απέκοπταν το ΕΕΕ