ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: “Λάβρος” ο Πυρίλλης – Πλήρης διαφάνεια σε ΟΛΑ”

Απάντηση σε αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που αμφισβητούν τη νομιμότητα των ενεργειών του Δήμου Παραλιμνίου

Ο Δήμος Παραλιμνίου διευκρινίζει ότι αναφορικά με την πρόσφατη προκήρυξη των προσφορών για την Παροχή Διευκολύνσεων σε σημεία παραλιών εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Παραλιμνίου, ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα, όπως προβλέπονται στις σχετικές νομοθεσίες.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη προσφορών για Παροχή Διευκολύνσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου και των σχετικών κανονισμών και καθόρισε τον προϋπολογισμό για την κάθε παραλία (στη συνεδρία προέδρευσε ο Αντιδήμαρχος Παραλιμνίου λόγω απουσίας του Δημάρχου).

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος κατέθεσε γραπτή εισήγηση και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε χρόνο για να μελετήσει το θέμα και αποφάσισε όπως κληθεί νέα συνεδρία για εξέτασή του.

Η συνεδρία αυτή κλήθηκε από τον Δήμαρχο στις 29 Δεκεμβρίου 2021 με αποκλειστικό θέμα τις άδειες παροχής διευκολύνσεων. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση προσήλθαν μόνο πέντε μέλη (συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου) και αυτή ακυρώθηκε.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 συνήλθε η Επιτροπή Προσφορών του Δήμου η οποία σεβόμενη πλήρως τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τη σχετική νομοθεσία, κατόπιν γραπτής νομικής γνωμάτευσης, ενέκρινε ομόφωνα τους όρους του διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη όλα όσα προβλέπονται από τις σχετικές νομοθεσίες.

Συγκεκριμένα λήφθησαν υπόψη:

  1. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος, προβλέπει ότι για την Παροχή Υπηρεσιών προκηρύσσονται προσφορές με κριτήρια τα οποία:

(α) Δεν δημιουργούν διακρίσεις
(β) Υπάρχει πλήρης διαφάνεια και προσβασιμότητα σε όλους τους πολίτες
(γ) Δημιουργούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού
(δ) Αποτρεπτικά για συνεννοήσεις ή συμπράξεις
(ε) Διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.

  1. Ο Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος προβλέπει ότι:

(α) Άδεια που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 5Β και 5Γ δεν δημιουργεί ή παρέχει στον κάτοχό της οποιοδήποτε δικαίωμα, προνόμιο, συμφέρον ή πλεονέκτημα στο μέρος της παραλίας στο οποίο αναφέρεται.
(β) Οι προσφορές προκηρύσσονται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021,

Συνεπώς, ο Δήμος Παραλιμνίου προκήρυξε τις προσφορές εντός των καθορισμένων πλαισίων και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αναζητήσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παραλιμνίου www.paralimni.org.cy και στα γραφεία του Δήμου ενώ για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες να απευθύνονται στα τηλ. 23819301 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο m.spanachi@paralimni.org.cy

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *