Άσκηση στο αεροδρόμιο: Παρανομία με βούλα από Αστυνομία

Διοικητική έρευνα σε σχέση με την παράτυπη άσκηση/έλεγχο ασφαλείας που έγινε από υπηρεσία της Αστυνομίας στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις αρχές του περασμένου μήνα, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οδηγίες για τη διενέργειά της έδωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Άννα Προκοπίου -Κουκκίδη από τις 31 Μαρτίου. Κι αυτό προκειμένου να διαφανεί κατά πόσον υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα αξιωματικού και μελών της Αστυνομίας σε σχέση με την επίμαχη άσκηση ασφαλείας.

Με τη σειρά του ο αρχηγός του Σώματος, Στέλιος Παπαθεοδώρου, όρισε ως ερευνώντα αξιωματικό τον βοηθό αρχηγό διοίκησης και εκπαίδευσης της Αστυνομίας, Χριστόφορο Μαυρομμάτη. Όπως εγκύρως πληροφορείται ο «Φ», το έργο του κ. Μαυρομμάτη θα συνεχιστεί τις επόμενες δύο εβδομάδες και η τελική του έκθεση θα παραδοθεί στις αρχές του τελευταίου δεκαημέρου του Απριλίου.

Είναι σαφές ότι στο επίκεντρο τίθεται η μονάδα της Αστυνομίας που εκτελεί καθήκοντα στον διεθνή αερολιμένα (Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων), αλλά κυρίως ο προϊστάμενος αξιωματικός ο οποίος στις 9 Μαρτίου αποφάσισε να διεξάγει μυστική άσκηση περνώντας «εκρηκτική ύλη» και μαχαίρι από σημείο ελέγχου αποσκευών των επιβατών.

Στη βάση δευτερογενούς νομοθεσίας, κανείς δεν έχει δικαίωμα να κάνει άσκηση/έλεγχο ασφαλείας στα αεροδρόμια πέραν από την αρμόδια Αρχή, η οποία στην προκειμένη είναι το υπαγόμενο στο Υπουργείο Μεταφορών, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Το εν λόγω τμήμα στελεχώνεται από επόπτες ασφαλείας και προϊστάμενο (υπεύθυνος ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας), οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε τέτοια ζητήματα. 

Άλλωστε και ο υπουργός Μεταφορών, χωρίς να υποτιμήσει το όλο ζήτημα (βλ. ενδεχόμενο κενό ασφαλείας που διαπιστώθηκε κατά τη μεταφορά της υποτιθέμενης βόμβας) μιλώντας στο ΡΙΚ, ανέφερε πως αρμόδια Αρχή για τη διενέργεια τέτοιου είδους ελέγχων, είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Εξήγησε, μάλιστα, ότι από την διοικητική έρευνα των αρμόδιων τμημάτων του υπουργείου του, προκύπτει πως ο έλεγχος από πλευράς Αστυνομίας ήταν παράτυπος.

Όπως γίνεται αντιληπτό, μετά κι από αυτές τις εξελίξεις, η Αστυνομία καλείται να διερευνήσει πώς ένας δικός της αξιωματικός διέταξε μυστικά μια άσκηση ασφαλείας, χωρίς (εκ πρώτης όψεως) να ενημερώσει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και να ακολουθήσει προκαθορισμένη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή νομοθεσία που ρυθμίζει το όλο ζήτημα, πρόκειται για την Κανονιστική Διοικητική Πράξη 160/2011 (Εθνικοί Κανονισμοί Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας). Οι εν λόγω πολυσέλιδοι και λεπτομερείς κανονισμοί ρυθμίζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Καθορίζεται ο ακριβής ρόλος της Αστυνομίας (ασφάλεια και αστυνόμευση), ενώ, όπως σημειώσαμε, καθίσταται ξεκάθαρο ότι οι «δοκιμές ασφαλείας» (test) διενεργούνται υπό τον πλήρη συντονισμό της αρμόδιας Αρχής, που είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί έχουν καταρτιστεί και ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο, στη βάση απαιτήσεων διεθνών σωμάτων, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ – ICAO/Ιnternational Civil Aviation Organisation), η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΔΠΑ – ECAC/European Civil Aviation Conference) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Άτομο με πραγματογνωμοσύνη που μίλησε στον «Φ» και έχει καλή γνώση των κανονισμών ασφαλείας στους αερολιμένες, τόνισε ότι «εξουσιοδότηση και εξουσία για να διενεργούνται τέτοιες δοκιμές/ασκήσεις ασφαλείας έχει μόνο η αρμόδια Αρχή, η οποία στην προκειμένη είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας».

Και πρόσθεσε: «Οποιαδήποτε εμπλεκόμενη υπηρεσία θέλει να κάνει τέτοιου είδους δοκιμή σε επίπεδο ασφάλειας παίρνει άδεια από την Πολιτική Αεροπορία, με την οποία συμφωνείται το πρωτόκολλο. Καθορίζεται η ώρα του τεστ, το ομοίωμα του επικίνδυνου αντικειμένου που θα χρησιμοποιηθεί, ακόμα και πώς θα συμπεριφερθεί ο δοκιμαστής στο σημείο ελέγχου. Όλες οι διαδικασίες είναι προκαθορισμένες. Οι επόπτες ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας παρακολουθούν μυστικά τη διαδικασία και κάνουν καταγραφή. Επίσης, κανείς δεν κάνει δοκιμή με πραγματικά εκρηκτικά, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αποσπάσει τη βαλίτσα με την οποία μεταφέρονται, ένα τρίτο πρόσωπο».

Ο εμπειρογνώμονας, μιλώντας στον «Φ», επεκτάθηκε και σε γενικότερα ζητήματα που αφορούν τέτοιες δοκιμές ασφαλείας: «Για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα κενά ασφαλείας σε ένα αεροδρόμιο πρέπει να γίνει ικανοποιητικός αριθμός δοκιμών. Μέσα από αυτές, μπορεί να φανεί το ποσοστό επιτυχίας εντοπισμού επικίνδυνων αντικειμένων που επιχειρεί να περάσει παράνομα ένα πρόσωπο».

Τέτοια τεστ ασφαλείας στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, έχουν σχετικά μεγάλη συχνότητα, βάσει των όσων μας ανέφερε: «Από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, γίνονται δύο δοκιμές κάθε χρόνο για όλα τα σημεία ελέγχου έκαστου αεροδρομίου και ισάριθμες επιθεωρήσεις ετησίως. Κάθε 6-7 χρόνια διεξάγει ελέγχους στα αεροδρόμια της Κύπρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέραν αυτών, η Πολιτική Αεροπορία είναι υποχρεωμένη να κάνει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια κάθε χρόνο. Η ICTS, στη βάση σύμβασης με την διαχειρίστρια των αεροδρομίων, είναι η εταιρεία που με προσωπικό καλύπτει τα σημεία ελέγχου. Η ICTS εποπτεύεται και από την PEREGRINE, η οποία επίσης έχει σύμβαση με την Hermes».

Με τη διοικητική έρευνα της Αστυνομίας, θα διαφανεί υπό ποιες συνθήκες αποφάσισε ερήμην της Πολιτικής Αεροπορίας να κάνει δοκιμή η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων (υπηρεσία της Αστυνομίας), αν χρησιμοποιήθηκε ομοίωμα εκρηκτικών και αν οι δοκιμαστές της Αστυνομίας χρησιμοποίησαν τις κάρτες που έχουν για να διέρχονται ελεύθερα στους χώρους του αεροδρομίου ή όχι. 

Η δοκιμή ασφαλείας

Να σημειωθεί ότι η δοκιμή, πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου, από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 11:00. Αστυνομικοί πέρασαν χειραποσκευή ή χειραποσκευές που περιείχαν ομοίωμα εκρηκτικού μηχανισμού και μαχαίρια από το σημείο όπου γίνεται ο σωματικός έλεγχος επιβατών, των προσωπικών τους αντικειμένων και των χειραποσκευών που μεταφέρουν. Η υπόθεση είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας στις 31/3 από καθημερινή εφημερίδα («Πολίτης»). Επίσημα, η Αστυνομία λίγα 24ωρα μετά το δημοσίευμα είχε επιβεβαιώσει τη διεξαγωγή της δοκιμής ασφαλείας.

«Εκτός πρωτοκόλλου ο έλεγχος ασφαλείας»

Να σημειωθεί ότι παρόλο που ο μυστικός έλεγχος της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αεροδρομίων διεξήχθη χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο, εντούτοις το κενό ασφαλείας που εντοπίστηκε δεν παραγνωρίζεται. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τα όσα ανέφερε στο ΡΙΚ, ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης.

Τα σημαντικότερα σημεία των τοποθετήσεων του υπουργού:

⦁    «Ο κάθε έλεγχος που γίνεται ακολουθεί ένα πρωτόκολλο. Για ένα πολύ απλό λόγo. Το πρωτόκολλο δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτούς που κάνουν τον έλεγχο να καταγράφουν πώς έγινε ο έλεγχος, για να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και στη συνέχεια να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Αυτός ο έλεγχος μας στέρησε το δικαίωμα να μπορούμε να καταγράψουμε σωστά συμπεράσματα και να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες».

⦁    «Όταν πήρα την καταγραφή γεγονότων από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι δεν ενημερώθηκε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και τα όσα είχε πει η Αστυνομία τη Δευτέρα το πρωί και πλέον το περιστατικό είναι αποδεκτό ότι έχει γίνει και πρέπει να το διαχειριστούμε αναλόγως. Ήδη πρέπει να σας πω ότι η διαχειρίστρια εταιρεία έχει λάβει διορθωτικά μέτρα από μόνη της Κι εμείς προτιθέμεθα να λάβουμε κι άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων και η αναπαράσταση του ελέγχου, υπό κανονικές συνθήκες πρωτοκόλλου, για να μπορούμε να διαπιστώσουμε σωστά τι έγινε και στη συνέχεια να λάβουμε διορθωτικά μέτρα. Και προσπάθεια μας είναι να καλέσουμε και κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

⦁    «Συμπτωματικά, την περασμένη εβδομάδα, ολοκληρώθηκε ένας 4ήμερος έλεγχος των συστημάτων ασφαλείας στο αεροδρόμιο, το οποίο διενήργησε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και έχει διαπιστωθεί ότι οι έλεγχοι ασφαλείας συμμορφώνονται πλήρως με τα όσα απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιους χώρους. Οπόταν αυτό μας καθησυχάζει αλλά δεν σημαίνει ότι σταματούμε. Το περιστατικό είναι πραγματικό. Θα λάβουμε κι άλλα μέτρα »

⦁    «Αναμένω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να τύχει χειρισμού απ’ τους αρμοδίους (σ.σ. αναφερόταν στην Αστυνομία) και να ληφθούν κι εκεί διορθωτικά μέτρα. Η πρώτη ενημέρωση που έχω είναι ότι οι έλεγχοι αυτοί γίνονται πάντοτε κάτω από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν ήταν ενήμερο για τον έλεγχο. Οπόταν αυτό είναι εκτός πρωτοκόλλου».

Πηγή: philenews.com – Του Φάνη Μακρίδη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *